ereleden

Erelid worden

Voor de organisatie van concerten en de dagelijkse werking kan
Pojedu zeker nog (financiële) steun gebruiken.
Bent u ons koor genegen, dan kan u erelid worden.

Met een jaarlijkse bijdrage van 30 euro ondersteunt u
de werking van Pojedu. In ruil krijgt u onze welgemeende dank,
een vrijkaart en twee voorbehouden plaatsen
voor elk concert door Pojedu georganiseerd.
U wordt ook op de hoogte gehouden van onze concerten en projecten.

Om erelid te worden volstaat het om 30 euro over te schrijven
op het rekeningnummer van Pojedu BE80 7370 0283 5877
met de vermelding van: erelid + naam.
Wij ontvangen ook graag een e-mail ter bevestiging op info@pojedu.be.

Ereleden

Agnes Rigaux
Dirk De Maeseneer
Frank Gabriels
Koen Van de Voorde
Lea Van Cappellen
Lieven Van Vlaenderen
Luc Bellemans
Lut Van Den Broecke
Maria Du Bois
Saskia De Groote
Wies Ide
Willy Van Stappen
Wim De Vis