ereleden

Erelid worden

Voor de organisatie van concerten en de dagelijkse werking kan
Pojedu zeker nog (financiële) steun gebruiken.
Bent u ons koor genegen, dan kan u erelid worden.

Met een jaarlijkse bijdrage van 30 euro ondersteunt u
de werking van Pojedu. In ruil krijgt u onze welgemeende dank,
een vrijkaart en twee voorbehouden plaatsen
voor elk concert door Pojedu georganiseerd.
U wordt ook op de hoogte gehouden van onze concerten en projecten.

Om erelid te worden volstaat het om 30 euro over te schrijven
op het rekeningnummer van Pojedu BE80 7370 0283 5877
met vermelding van: “erelid” + naam.
Wij ontvangen ook graag een e-mail ter bevestiging op info@pojedu.be.

Ereleden

Saskia De Groote
Dirk De Maeseneer
Luc De Wilde
Frank Gabriels
Wies Ide
Herman Nijs
Agnes Rigaux
Koen Van de Voorde
Jacqueline Van Langenhove
Willy Van Stappen
Lieven Van Vlaenderen
Hilde Verplanken