ereleden

Erelid worden

Voor de organisatie van concerten en de dagelijkse werking kan
Pojedu zeker nog (financiële) steun gebruiken.
Bent u ons koor genegen, dan kan u erelid worden.

Met een jaarlijkse bijdrage van 30 euro ondersteunt u
de werking van Pojedu. In ruil krijgt u onze welgemeende dank,
een vrijkaart en twee voorbehouden plaatsen
voor elk concert door Pojedu georganiseerd.
U wordt ook op de hoogte gehouden van onze concerten en projecten.

Om erelid te worden volstaat het om 30 euro over te schrijven
op het rekeningnummer van Pojedu BE80 7370 0283 5877
met de vermelding van: erelid + naam.
Wij ontvangen ook graag een e-mail ter bevestiging op info@pojedu.be.

Ereleden

Evelyne Declercq
Saskia De Groote
Luc De Wilde
Wies Ide
Agnes Rigaux
Koen Van de Voorde
Lieven Van Vlaenderen

Luc Bellemans
Dirk De Maeseneer
Wim De Vis
Maria Du Bois
Frank Gabriels
Lea Van Cappellen
Lut Van Den Broecke
Willy Van Stappen